DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

VPVN cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống động cơ hãng Volvo Penta.
Việc bảo trì bảo dưỡng luôn được thực hiện chuyên nghiệp bởi những kỹ sư đầu ngành theo đúng quy chuẩn ban hành của hãng.