Tag - Volvo Penta VPVN

Bộ ba “huyền thoại” Volvo Penta DPI Aquamatic Sterndrive

DPI Aquamatic Sterndrive   Hệ thống Volvo Penta DPI Aquamatic Sterndrive được trang bị trên các phương tiện thủy ở khắp thế giới đã chứng minh rõ sức mạnh, độ bền và hiệu quả của nó sau một thời gian dài vận hành, sử dụng. Hệ thống điều khiển Volvo Penta EVC | Nguồn: Volvo Penta   Hệ thống...