DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG

VPVN cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống động cơ hãng Volvo Penta.
Việc bảo trì bảo dưỡng luôn được thực hiện nghiêm túc và chuyên nghiệp theo đúng quy chuẩn ban hành của hãng.