HẬU MÃI BẢO HÀNH

HẬU MÃI BẢO HÀNH

Tùy thuộc vào loại sản phẩm và ứng dụng mà chúng tôi cung cấp các gói bảo hành 12 tháng, 24 tháng hoặc theo số giờ vận hành quy định.
Với chính sách bảo hành của Volvo Penta, bạn có thể tin tưởng vào động cơ Volvo và an tâm với các gói bảo hiểm động cơ luôn theo kèm.